คอยล์หัวเทียน

Showing 1–18 of 89 results

สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว

คอยล์หัวเทียน

คอยล์หัวเทียน FORD FIESTA แท้

สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว
สินค้าหมดแล้ว

คอยล์หัวเทียน หรือ คอยล์จุดระเบิด

ประกอบไปด้วย ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ (หรือคือขดลวดไฟแรงสูงและไฟแรงต่ำตามลำดับ) พันอยู่บนแกนเหล็กเส้นเดียวกัน (คอยล์หัวเทียนหรือคอยล์จุดระเบิดนั้น จะมีแค่ในรถซึ่งใช้เบนซินเท่านั้น)

คอยล์หัวเทียนแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

  1. คอยล์หัวเทียนแบบจานจ่าย คือ คอยล์ประเภทนี้ หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งการจ่ายไฟนั้นจะใช้สายหัวเทียนเป็นตัวจ่ายไฟไปยังหัวเทียนซึ่งการจ่ายไฟของคอยล์ชนิดนี้จะมีความสัมพันธ์กับจังหวะของเครื่องยนต์

  2. คอยล์หัวเทียนแบบกึ่งไดเร็ค คือ จะคล้ายกับแบบจานจ่ายเพราะยังอาศัยสายหัวเทียน เป็นตัวนำกระแสไฟ แต่การทำงานของคอยล์นั้นจะใช้เซนเซอร์เป็นตัวส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECU เพื่อประมวลผลในการควบคุมจังหวะการจุดระเบิดของคอยล์หัวเทียนโดยไม่ใช้จานจ่าย

  3. คอยล์หัวเทียนแบบไดเร็ค คือ คอยล์ซึ่งอยู่ในรถเบนซินในปัจจุบัน คอยล์หัวเทียนแบบไดเร็คไม่จำเป็นต้องใช้สายหัวเทียนในการจ่ายไฟเพราะคอยล์ชนิดนี้อยู่บนฝาวาล์วซึ่งต่อตรงไปยังหัวเทียนและมีเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมหรือกล่อง ECU ได้โดยตรง

สาเหตุที่ทำให้คอยล์หัวเทียนเสียหรือเสื่อมสภาพ ส่วนมากจะมาจากขดลวดทุติยภูมิหรือขดลวดไฟแรงดันสูงโดยเกิดจากการช็อตของขดลวดและอาจส่งผลทำให้ฟิวส์ขาดได้ สาเหตุทั้งหมดมักมาจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือ เกิดจากความร้อนสะสมของเครื่องยนต์ซึ่งถ้าหน้าห้องเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติจะยิ่งส่งผลให้คอยล์นั้น เสื่อมสภาพได้ไวมากขึ้น

ส่วนอาการของคอยล์หัวเทียนเสียหรือเสื่อมสภาพนั้น สามารถอ่านได้ที่นี้

อย่างไรก็ดี ชัยอะไหล่ ได้นำคอยล์หัวเทียนหลากหลายรุ่นมาบริการ หากไม่พบสินค้าบนเว็บไซต์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะค่ะ เพราะเรากำลังทยอยลงสินค้าเรื่อยๆค่ะ

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่