คอยล์หัวเทียน HONDA CIVIC 2006 1.8 / ACCORD 2008 2.0 / CRV 2007 2.0 ( LUCAS )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่