คอยล์จานจ่าย 12V ( รุ่นเก่า )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่