ชาร์ปก้าน MITSUBISHI CYCLONE / STRADA 2500 0.50 ( TAIHO )