ชาร์ปก้าน MITSUBISHI CYCLONE / STRADA 2500 0.25 ( TAIHO )