ชาร์ปอก TOYOTA TIGER เครื่อง 2KD – 1KZ 0.75 ( TAIHO )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่