สกรูฝาสูบ MITSUBISHI TRITON 2500 16V / PAJERO แท้

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่