ชาร์ปก้าน TOYOTA VIGO เครื่อง 1KD – 2KD / COMMUTER เครื่อง 2KD 0.75 ( TAIHO )