ชาร์ปก้าน TOYOTA TIGER เครื่อง D4D / เครื่อง 1KZ 0.75 ( TAIHO )