ชาร์ปก้าน MITSUBISHI CYCLONE / STRADA 2500 STD ( TAIHO )