ประกับเพลาราวลิ้น TOYOTA TIGER D4D / VIGO / COMMUTER