ผ้าเบรคหลัง ISUZU RODEO 1988 – 1992 ( BENDIX GENERAL CT )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่