แหวนลูกสูบ TOYOTA TIGER D4D เครื่อง 2KD 0.50 ( TP )