คอยล์หัวเทียน TOYOTA ST171 / ST190 ( LUCAS )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่