คอยล์หัวเทียน TOYOTA AVANZA 1.5 ( LUCAS )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่