ลูกลอยถังน้ำมัน MAZDA M1600 ปี 1977

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่