น้ำมันเครื่อง PTT PERFORMA SEMI SYNTHETIC 10W-40 เบนซินกึ่งสังเคราะห์ SEMI SYNTHETIC 1 ลิตร