น้ำมันเครื่อง AISIN CI-4/SL 15W-40 ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SEMI SYNTHETIC MOTOR OIL 6 ลิตร