น้ำมันเครื่อง AISIN CI-4/SL 10W-40 ดีเซลสังเคราะห์ร้อย DIESEL FULLY SYNTHETIC MOTOR OIL 1 ลิตร