น้ำมันเครื่อง AISIN CI-4/SL 10W-30 ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SEMI SYNTHETIC COMMONRAIL MOTOR OIL 1 ลิตร