ยางแท่นเครื่อง TOYOTA ALTIS 2008 – 2010 RE ( RBI )