ยางแท่นเครื่อง HONDA CITY 2003 – 2008 / JAZZ 2004 – 2008 R A/T แท้