ลูกปืนเดือยหมู MITSUBISHI CYCLONE ตัวเล็ก ( KOYO )