ลูกปืนเดือยหมู MITSUBISHI CYCLONE ตัวใหญ่ ( KOYO )