ชาร์ปราวลิ้น NISSAN 720 เครื่อง SD22 – SD23 ( DAIDO )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่