ลูกปืนสลักเพลาหน้า ISUZU NPR ( NSK )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่